ทักษิณ “แพ้น๊อก!!! ยุบไทยรักษาชาติ หรือ ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว!!!

Leave a comment